Prezentare

Societatea de Studii Istorice „Erasmus“ a fost înfiinţată în anul 1990 la iniţiativa unor studenţi din Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. În 1991 s-a afiliat la International Students of History Association – ISHA. În anii următori, membrii societăţii au participat la seminariile şi conferinţele organizate de această asociaţie internaţională, având posibilitatea să iasă din cadrul fostului bloc comunist şi sa ia contact cu noile curente istoriografice, cu diferite mentalităţi şi atitudini faţă de cercetarea istorică.
Societatea de Studii Istorice „Erasmus“ a activat în această perioadă ca o asociaţie profesională în cadrul Fa­cultăţii de Istorie, obţinând un prestigiu recunoscut de corpul profesoral. În cei 18 ani de existenţă, societatea a avut ca membri actuale cadre didactice din Facultatea de Istorie şi alte facultăţi cu profil socio-uman, precum şi cercetători renumiţi în domeniile lor de activitate.

1. Obiective
a) stimularea creaţiei originale şi publicarea articolelor studenţeşti de specialitate în „Revista ­ERASMUS“;
b) actualizarea discursului istoric şi promovarea la nive­lul studenţilor a noilor curente istoriografice;
c) îmbunătăţirea nivelului academic al studenţilor Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, prin organizarea unor sesiuni de comunicări, precum şi oferirea posibilităţii de participare la conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale.
Atingerea acestor scopuri a impus ideea de selecţie a membrilor societăţii. Pentru a fi admişi, candidaţii trebuie să prezinte o lucrare care este dezbatută în şedinţă deschisă de membrii societăţii. În plus, candidaţii trebuie să facă dovada cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională.
Începând din anul 2008, Societatea de Studii Istorice „Erasmus“ se adresează şi masteranzilor şi doc­to­ranzilor în Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane dispuşi să ia par­­te la dezbaterile academice şi la proiectele pe care le găz­duim. Vă invităm să vă implicaţi în menţinerea şi promovarea unei tradiţii academice a Universităţii din Bucureşti.

2. Proiecte
Proiectele Societăţii de Studii Istorice „Erasmus“ urmăresc atragerea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în dezbaterea ştiinţifică pentru îmbunătăţirea nivelului cercetării acestora şi promovării lor. În acest scop, periodic, societatea organizează conferinţe cu tematică diversă, la care sunt invitaţi, alături de studenţii în Ştiinţe Socio-Umane, profesori şi cercetători consacraţi. De regulă, acestor manifestări ştiinţifice le sunt dedicate publicaţii ce conţin prezentările expuse.

3. Publicaţii
Societatea de Studii Istorice „Erasmus“ editează, începând din 1993, anuarul „Revista ERASMUS“. Publicaţia găz­duieşte cele mai bune lucrări ştiinţifice ale membrilor or­ga­ni­zaţiei noastre. „Revista ERASMUS“ poate fi consultată în format electronic la Secţiunea: Revista Erasmus, sau în ediţie tipărită la Biblioteca Centrală Universitară – cota BU.P.II.84 şi la Biblioteca Facultăţii de Istorie – cota P.II.356.

Până în 2009 s-au publicat următoarele numere:
► Revista ERASMUS, nr. 1
► Revista ERASMUS, nr. 2/1993, Bucureşti, Editura Erasmus, 1993, 50 p.
► Revista ERASMUS, nr. 3, 58 p. – dedicat profesorului RADU MANOLESCU
► Revista ERASMUS, nr. 4-5/1994, Bucureşti, Editura DAIM P.H., 1994, 94 p.
► Revista ERASMUS, nr. 6/1996, Bucureşti, Editura Artemis, 1996, 64 p.
► Revista ERASMUS, nr. 7/1997, Bucureşti, Editura Artemis, 1997, 96 p.
► Revista ERASMUS, nr. 8/1997, Bucureşti, Editura Artemis, 1997, 78 p.
► Revista ERASMUS, nr. 9-10/1999, Bucureşti, Editura Artemis, 1999, 170 p.
► Revista ERASMUS, nr. 11/2000, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2000, 112 p.
► Revista ERASMUS, nr. 12/2001, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001, 243 p.
► Revista ERASMUS, nr. 13/2002, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002, 240 p.
► Revista ERASMUS, nr. 14/2003-2005, Bucureşti, Tipografia Media & Marketing, 2005, 150 p.
► Revista ERASMUS, nr. 15/2006-2009, Bucureşti, [f.e.], 2009, 102 p.

Anual, International Students of History Association publica jurnalul propriu, CARNIVAL. Responsabilitatea editarii acestei reviste revine filialelor ISHA, în functie de posibilitatile materiale. În anul academic 200-2001, Societate de Studii Istorice Erasmus a publicat urmatoare trei ale revistei:
►CARNIVAL, disponibile si pe Internet pe site-ul ISHA:
► CARNIVAL, Vol. 2 December 2000, ISHA News Issue 35, Bucureşti, Ars Docendi Publishing House, 2000, 36 p.
► CARNIVAL, Vol. 3 March 2001, ISHA News Issue 36, Bucureşti, Ars Docendi Publishing House, 2001, 36 p.
CARNIVAL, Vol. 3 December 2001, ISHA News Issue 37-38, Bucureşti, Ars Docendi Publishing House, 2001, 60 p.