Activitate

În perioada 2000-2005, Societatea de Studii Istorice „Erasmus“ a desfăşurat o laborioasă activitate academică, atât în ţară, cât şi în străinătate. Prezentăm mai jos cele mai importante proiecte realizate.

PROIECTE INTERNE
1. Organizarea împreună cu Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Istorie (A.S.F.I.) a Conferinţei naţionale a studenţilor de la Facultăţile de Istorie din România, Bucureşti, 18-20 mai 2001;
2. „Islamul şi Occidentul – o ciocnire a civilizaţiilor?“, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 13 decembrie 2001;
3. Organizarea împreună cu A.S.F.I. a Conferinţei Naţionale a Studenţilor în Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane din România, cu tema „Identitate şi alteritate în Istorie“, Bucureşti, 15-17 martie 2002;
4. Organizarea conferinţei „Comunitatea turco-tatară din România – istorie şi identitate“, Bucureşti, 15 ianuarie 2003;
5. Organizarea conferinţei „Comunitatea maghiară din România. Între mitologie şi realitatea istorică“, Bucureşti, 20 februarie 2003;
6. Organizarea împreună cu A.S.F.I. a Conferinţei Naţionale a Studenţilor în Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane din România, cu tema „Identităţi culturale şi sociale europene“, Bucureşti, 14-16 martie 2003;

PROIECTE EXTERNE
1. Realizarea primei părţi a proiectului bilateral România – Spania „Crossing the Rainbow“, Logronos – Spania, 08-17 septembrie 2000;
2. Participarea la prima parte a proiectului bilateral România – Republica Moldova: „Dinamica identităţilor studenţeşti în Europa secolului XX“, Chişinău, 9-11 noiembrie 2000;
3. Realizarea părţii a doua a proiectului bilateral România – Republica Moldova: „Dinamica identităţilor studenţeşti în Europa secolului XX“, Olăneşti 20-24 noiembrie 2000;
4. Realizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (A.N.T.I.M.) a proiectului bilateral România – Republica Moldova: „Tratatul dintre Republica Moldova şi România. Între tradiţia istorică şi realitatea contemporană“, Chişinău, 27-28 noiembrie 2000;
5. Organizarea conferinţei: „Basarabia între Trecut şi Prezent“, Bucureşti, 27-28 martie 2001;
6. Realizarea în colaborare cu La Rioja Youth Council din Spania a proiectului „The Impact of Tradition on the Youth Mentatlity“, Bucureşti-Calimăneşti, 08-16 iulie 2001;
7. Participarea la conferinţa „Basarabia între geoistorie şi geopolitică. Paradigma schimbării 1918-2002“, Chişinău, 26-27 martie 2002;
8. Organizarea împreună cu A.N.T.I.M. a seminarului „Tineret şi Integrare europeană. România şi Republica Moldova – o viziune comună“, Bucureşti – Calimăneşti, 11-15 iulie 2002;
9. Organizarea împreună cu Departamentul de Ştiinţe şi Tineret a Fundaţiei EUROLINK – House of Europe in Bucharest a Seminarului din cadrul proiectului National Histories in South-Eastern Europe and History of a United Europe, Timişoara, 12-15 iulie 2002;
10. Participarea a 4 membri la Summer International Voluntary Camp ORHEIUL VECHI 2002, Butuceni – Republica Moldova, 1-18 august 2002;
11. Participarea a 4 membri la conferinţa „Moldova şi Uniunea Europeană: la limita extinderii“, Chişinău, 28-31 octombrie 2002;
12. Participarea la conferinţa „Republica Moldova între independenţă statală şi identitate naţională“, Chişinău, 28-29 noiembrie 2002.

PROIECTE I.S.H.A.
1. Participarea a 12 membri la Annual Conference of ISHA, Zagreb, 19-23 aprilie 2000;
2. Organizarea la Bucureşti şi Rm. Vâlcea a seminarului ISHA „Being Young in Europe. Education and Cultural Frontiers throught History“, între 24-30 iulie 2000 care s-a bucurat de prezenta a 70 participanţi din peste 10 ţări europene;
3. Participarea unui membru la Annual Conference of ISHA cu tema „Minorities“, Vilnius, 18-22 aprilie 2001;
4. Participarea unui membru la ISHA Academic Board Meeting, Hradec Kralove – Republica Cehă, 9-12 august 2001;
5. Participarea la Annual Conference of ISHA cu tema „The Youth involment in the heritage protection“, Chişinău, 1-7 octombrie 2001;
6. Participarea a doi membri la ISHA Academic Board Meeting, Budapesta, 27-30 noiembrie 2001;
7. Participarea a 4 membri la Annual Conference of ISHA cu tema „HUMAN RIGHTS – Through history“, Dubrovnik – Croaţia, 8-13 octombrie 2002;
8. Participarea a 2 membri la ISHA Seminar cu tema „Masses in movement“, Heidelberg – Germania, 25-30 august 2003.

PUBLICAŢII
1. Publicarea nr. 3/2000 al ISHA Journal, „Carnival“ şi a nr. 11/2000 al Revistei „ERASMUS“;
2. Publicarea Revistei „ERASMUS“, nr. 12/2001;
3. Publicarea ISHA Journal, „Carnival“, nr. 3/2001;
4. Publicarea Revistei „ERASMUS“, nr. 13/2002;
5. Lansarea paginii de web a SSI „Erasmus“, 18 septembrie 2002;
6. Publicarea Revistei „ERASMUS“, nr. 14/2003-2005, 26 mai 2005.

Advertisements

%d bloggers like this: