Nation and National Ideology. Past, Present and Prospects. Proceedings of the International Symposion held at the New Europe College, Bucharest, April 6-7, 2001. The Center for the History of the Imaginary and New Europe College, 2002. 464 p.

Revista ERASMUS, nr. 13/2002, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002.

Silviu HARITON

Ideea de naţiune şi ideologia “ţesută” în jurul acestei idei au constituit tema unui simpozion internaţional desfăşurat în primăvara anului trecut, la sediul Fundaţiei Noua Europă. Iniţiativa organizării acestui eveniment a aparţinut Centrului de Istorie a Imaginarului din Universitatea Bucureşti. Comunicările susţinute în cadrul simpozionului au fost reunite într-un volum, care face obiectul acestor rânduri.
Discuţiile desfăşurate în cadrul simpozionului s-au axat, în principal, în jurul legăturilor dintre imaginariile “naţionale” şi “ideologiile naţionale”, între identităţile colective, construite prin procese istorice, şi aspiraţiile politice, convertite în discursuri impuse de către State/Naţiuni. Pluralurile folosite nu sunt întâmplătoare: caracteristica principală a simpozionului a fost interdisciplinaritatea, în principal istorie şi ştiinţă politică, cu un accent, firesc, pe istorie. Dacă în ştiinţa politică se foloseşte singularul pentru a stiliza cognitiv realitatea, în istorie nu putem vorbi decât despre diversitate şi diferenţă.
Simpozionul a fost organizat sub forma a patru ateliere: 1) (re)definiri ale conceptelor de naţiune, naţionalism şi etnicitate; 2) rolul miturilor în construirea ideologiei naţionale; 3) impactul ideologiei naţionale asupra disciplinelor umaniste; şi 4) discursul “naţional” în spaţiul public al Cetăţii. În discuţie au mai intrat şi alte concepte, în afară de cele deja menţionate, precum: cultură, identitate multiplă, memorie socială, stat-naţiune, inventarea tradiţiei etc.
Cu un ochi aţintit la trecut şi cu celălalt căutând să scruteze viitorul, participanţii şi publicul prezent au dialogat despre legăturile dintre “naţiune”, “identitate” şi “cultură” (Alexandru Zub, Nation et identité etnoculturelle à l’époque de la mondialisation); modul în care o parte din intelectualitatea rusească de astăzi, zisă patriotică, reconsideră mai vechea idee a Rusiei ca nod de legătură între Europa şi Asia; acest lucru are loc în faţa procesului de unificare europeană şi se manifestă prin reelaborarea ideologiei naţionale (Marlene Laruelle, La penseé des intellectuels russes sur l’Assie: imaginaire orientaliste ou géopolitique anti – européene?); construcţia ideologică a panafricanismului în a doua jumătate a secolului al XX-lea care susţine, între altele, că şi Eva a fost neagră (Simona Corlan-Ioan, Une nouvelle identité pour une nouvelle Afrique Noire); rolul manualelor de istorie în construirea unei identităţi naţionale româneşti în ultimul secol şi jumătate (Mirela-Luminiţa Murgescu, “Fatherland” and “Nation” for Schoolchildren Textbooks and the Concept of Nationhood in Romanian Schools); despre structura şi elementele componente ale ‘discursului’ emis de arhitectura “cu specific naţional” (Augustin Ioan, Qu’est-ce que c’est que l’architecture «au spécifique national » et comment se révèle-t-elle?); folosirea istoriei de către regimul naţional-comunist şi consecinţele vizibile ale acestui fapt în anii 1990, cu ocazia “afacerii manualelor” şi a apariţiei cărţii profesorului Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românescă (Adrian Cioroianu, Les Avatars d’une « nation ex-communiste » – Une regard sur l’historiographie roumaine récente); despre faptul că, în Constituţia României din 1991, cuvântul “naţiune” nu apare decât de două ori, în rest textul abundând în termeni de “popor” şi “patrie”; ceea ce înseamnă că un naţionalism organicist, depăşit din toate punctele de vedere, este atotprezent în textul actului fundamental (Cristian Preda, La Nation dans la Constitution).
Atenţia ne-a fost reţinută, în mod special, de felul în care “obiectivitatea ştiinţifică” din domeniul arheologiei funcţionează în cadrele oferite de ideologia naţională. Două analize se ocupă de două spaţii geografice total diferite: ţările caucaziene şi România (Philip L. Kohl, Nation-Building and the Archaeological Record şi Gheorghe-Alexandru Niculescu, Nationalism and the Representation of the Society in Romanian Archaeology).
Dar pentru a nu nedreptăţii pe ceilalţi participanţi la simpozion, ale căror lucrări sunt prezente între coperţile acestui volum, ne grăbim să-i menţionăm: Robert Bideleux, The New Politics of Inclusion and Exclusion: The Limits and Divisions of Europe; Keith Hitchins, The Idea of Nation among the Romanians of Transylvania 1700-1849; Irina Livezeanu, After the Great Union: Generational Tensions, Intellectuals, Modernism and Ethnicity in Interwar Romania; Leon Volovici, Comment expliquer aux étrangers le «spécifique national » : Une conférence de Mihail Sebastian; Sorin Alexandrescu, Towards a Modern Theory of Romanian Nationalism in the Interwar Period; Ioana Both, Portrait de poète national en jeune dieu; Andreas Wimmer, Political Modernisation and the Nationalisation of Society; Urs Altermatt, Language and Nation: Is Switzerland a Model for Europe?; Bruce Haddock & Ovidiu Caraiani, Legitimacy, National Identity and Civil Association. Două absenţe din volum reprezintă contribuţiile lui Gaspar Miklos Tamás (Ethnanarchy and Ethno-Anarchism) şi Catherine Servant (La «geste mystificateur» dans la culture tcheque du XIXe siècle).
Prin diversitatea modurilor de abordare precum şi a “spaţiilor” supuse analizei, volumul este un instrument util oricărui cercetător în analiza ideologiei naţionale dintr-o perspectivă interdisciplinară, cât şi un indicator al tendinţelor actuale existente în rândul intelectualităţii româneşti cu privire la subiect. Acest volum adună mărturiile despre un dialog viu, în a cărui iniţiere un rol important l-au avut, încă de la înfiinţarea lor, Centrul de Istorie a Imaginarului şi New Europe College.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: