“Erasmus” merge mai departe

Revista ERASMUS, nr. 13/2002, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002.

Valentin SĂNDULESCU

Societatea de Studii Istorice ERASMUS a apărut într-un climat de entuziasm specific momentului post decembrie 1989 şi a reprezentat dorinţa studenţilor Facultăţii de Istorie din Universitatea din Bucureşti de a-şi construi un cadru propriu de manifestare. Acest cadru se dorea eliberat de constrângerile istoriografiei de inspiraţie naţional-comunistă şi voia să devină un loc în care spiritele afine să se adune, să gândească şi mai ales să regândească în mod critic trecutul. Prin afilierea în 1991 la International Students of History Association, Erasmus-ul va avea acces la un dialog liber alături de colegi în ale istoriei din toată Europa.
În România, multe din iniţiativele născute din entuziasmul postdecembrist s-au pierdut în neant, dovedindu-se simple focuri de paie. Au ars intens şi s-au consumat repede. Nu acesta este şi cazul Erasmus-ului. El a supravieţuit, s-a transformat şi a evoluat, fiind şi azi o prezenţă stabilă în viaţa studenţească din Facultatea de Istorie. A devenit un lucru normal. Este important să iniţiezi un lucru dar este cel puţin la fel de important să poţi să-l continui. Este exact ce s-a încercat, sperăm cu succes, în ultimii ani şi este exact ceea ce Erasmus-ul va trebui să facă în viitor – să meargă mai departe.
În această idee s-a încadrat şi organizarea, pentru al doilea an consecutiv, a Conferinţei Naţionale a Studenţilor în Istorie şi Ştiinţe Socio – Umane din România, în perioada 15 –17 martie 2002. Sprijinită financiar, ca şi anul trecut, de Universitatea din Bucureşti şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conferinţa s-a bucurat de participarea a peste 45 de studenţi din şapte centre universitare (Iaşi, Sibiu, Chişinău, Galaţi, Timişoara, Alba Iulia şi Bucureşti). Deschiderea conferinţei a fost făcută de domnul prof. univ. dr. Alexandru Barnea, Decanul Facultăţii de Istorie, căruia dorim să-i mulţumim pentru sprijinul acordat. Lucrările prezentate cu acest prilej şi care parţial sunt publicate în numărul de faţă al revistei, s-au desfăşurat în cadrul a patru secţiuni care respectă principalele epoci istorice. Trebuie să mulţumim în mod special cadrelor universitare care au fost prezente la fiecare secţiune: pentru secţiunea de istorie veche şi arheologie, prof. univ. dr. Zoe Petre şi lect. univ. dr. Cristian Olariu, pentru secţiunea de istorie medievală, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu şi asist. univ. Marius Diaconescu, pentru secţiunea de istorie modernă, conf. univ. dr. Mirela – Luminiţa Murgescu şi prep. univ. Silvana Rachieru, iar pentru secţiunea de istorie contemporană şi istoriografie, prep. univ. Alexandru – Murad Mironov.
Închei cu speranţa că organizarea conferinţei naţionale la Bucureşti în anul 2003 şi publicarea numărului 14 din revista de faţă, vor constitui acele elemente care vor demonstra că Erasmus merge mai departe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: