Revista “Erasmus” la numărul doisprezece

Revista Erasmus, nr. 12/2001, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001.

Adrian ROBU

Fondată în 1991, Societatea de Studii Istorice Erasmus a reuşit să impună propria revistă care să îndeplinească standardele academice şi tehnice necesare unei bune apariţii. Este din păcate, după cunoştinţa mea, singura revistă studenţească de istorie din România care are o apariţie neîncetată de mai bine de zece ani şi care şi-a construit chiar o tradiţie în acest sens. Studenţii Facultăţii de Istorie din Universitatea Bucureşti, au avut prin intermediul acestei reviste posibilitatea de a publica şi de a-şi afirma în scris părerile şi ideile în domeniul istoriei.
Numărul doisprezece este însă un număr special, întrucât cuprinde şi un dosar dedicat conferinţei naţionale a studenţilor de la facultăţile de istorie din România, ediţia întâi, organizată de Societatea de Studii Istorice Erasmus şi Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Istorie, la Bucureşti, în perioada 18-20 mai 2001. Conferinţa, organizată cu sprijinul financiar al Universităţii Bucureşti şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţii cărora le mulţumim pe această cale, a fost împărţită pe patru ateliere, respectându-se împărţirea clasică a istoriei. Ţinem să mulţumim cadrelor universitare ale Facultăţii de Istorie, din Universitatea Bucureşti, care au participat la fiecare din aceste ateliere: pentru atelierul de istorie veche şi arheologie, prof. univ. dr. M. Babeş şi lect. C. Olariu, pentru atelierul de istorie medie, prof. univ. dr. B. Murgescu şi asist. S. Câlţea, pentru atelierul de istorie modernă, conf. dr. M. Murgescu, iar pentru atelierul de istorie contemporană, acad. Fl. Constantiniu şi lect. A. Cioroianu. Mulţumim în egală măsură şi conducerii Facultăţii de Istorie, domnului Decan, prof. univ. dr. Al. Barnea, şi domnului Secretar Ştiinţific, conf. univ. dr. A. Lukacs, care au fost alături de noi şi care ne-au sprijinit în activităţile noastre.
Revista Erasmus, ca şi conferinţa naţională a studenţilor de la facultăţile de istorie din România, sperăm sa fie în continuare o permanenţă în Universitatea Bucureşti şi să reprezinte un reper academic studenţesc pentru toţi cei interesaţi de istorie şi ştiinţele sociale, în general. Last but not least, vrem ca această revistă să fie şi un spaţiu al dezbaterilor şi al controverselor istorice şi istoriografice, un spaţiu rezervat acribiei, creaţiei şi noului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: