Redactarea articolelor în Microsoft Word

Revista Erasmus, nr. 12/2001, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001.

Ilarion ŢIU

Pentru a facilita apariţia revistei noastre şi evitarea unor greşeli de tipar ce se ivesc, în prezenta expunere am să mă refer la câteva norme de redactare ale unui articol digital. Greşelile ce apar în conţinutul revistei sunt în mare măsură datorate nerespectării caracteristicilor redactării unui fişier scris în Microsoft Word.

Fonturi.
Este de preferat să se evite folosirea unor fonturi ce nu sunt comune sistemului de operare Windows, cele mai uzitate fiind Times New Roman şi Arial. De asemenea se va evita utilizarea unor fonturi speciale pentru limba română cum ar fi TimesRomanR, iar redactarea se va face cu fonturile comune Windows-ului prin activarea meniului de tastatură în limba română.
Articolele din domeniul istoriei necesită uneori folosirea de caractere ce aparţin unor limbi ce nu utilizează grafia latină. Scrierea cu caractere aparţinând limbilor cu grafie slavă şi greacă trebuie făcută cu fonturi speciale ale acestora, evitând să folosim meniul Symbol din Microsoft Word deoarece caracterele acestuia nu sunt recunoscute de alte programe de tehnoredactare. Meniul Symbol se utilizeazã numai pentru caracterele speciale ale limbii fontului utilizat. Dacă nu deţineţi aceste fonturi puteţi să vă adresaţi echipei redacţionale a revistei Erasmus sau să le încărcaţi de pe site-ul SSI Erasmus.
Folosirea oricărui font special în articolele dumneavoastră va fi urmată de înmânarea lui către redactorii revistei odată cu articolul.

Paragrafe.
O altă greşeală ce se întâlneşte curent în articolele trimise către revistă este folosirea tastei Tab pentru a începe un paragraf. Acest procedeu duce la nerecunoaşterea sa drept paragraf de programele de operare şi implicit nu se pot face operaţiuni asupra paragrafelor.
Definirea paragrafului se face la începutul redactării articolului prin aplicarea următoarelor comenzi: clic dreapta – Paragraph, după care ne apare o fereastră ce ne ajută să setăm textul după aranjarea în pagină. Din aceasta se vor face operaţiuni asupra opţiunii Alignment, setându-se Justifed pentru alinierea textului la stânga-dreapta. Pentru definirea distanţei dintre marginea rândului şi primul cuvânt din paragraf, din opţiunea Special se va seta First line, iar din opţiunea By de preferat 1 cm.
În cazul existenţei unor paragrafe ce se scriu de la început de rând vom utiliza tasta Backspace, urmând ca pentru paragraful ce necesită distanţa primului cuvânt faţă de marginea rândului să aplicăm comenzile descrise mai sus. Aceleaşi operaţiuni for fi utilizate şi pentru redactarea unor noţiuni ce impun folosirea liniilor de text( – ), dacă este nevoie(de la capăt de rând).
Utilizarea notelor de subsol în titlul articolului trebuie evitată deoarece în tehnoredactarea revistelor titlul articolului nu face corp comun cu conţinutul acestuia şi crează probleme la aranjarea în pagină.
Titlurile şi subtitlurile articolelor vor fi centrate, după care le va fi deselectată proprietatea de paragraf: selectare – clic dreapta – Paragraph – Special – (none), altfel acestea vor fi mai apropiate de marginea dreaptă cu 1 cm, definit în setarea paragrafului.

Redactarea textului.
Semnele de punctuaţie: . – , – ; – : – ‘ – “ – ! – ? – ( – ) – [ – ] – { – } se pun imediat după ce am tastat ultimul cuvânt anterior lor pentru a fi recunoscute ca atare de programul Microsoft Word. De exemplu, tastarea unui spaţiu între ultimul cuvânt din frază şi semnul de punctuaţie duce la nerecunoaşterea acestuia de către Microsoft Word(dacă este recunoscut nu trebuie tastat Shift + caracter pentru ca primul cuvânt din fraza următoare să înceapă cu majusculă). Între paranteze şi cuvintele de început şi de sfârşit din interiorul lor nu se tastează spaţiu. Astfel vom evita şi situaţia în care semnul de punctuaţie este primul caracter al unei linii de text. Între semnul de punctuaţie şi următorul cuvânt se va tasta spaţiu(ex. art. 3), chiar şi în cazul existenţei unui nume de persoană prescurtat(ex. I. I. C. Brătianu, Ion I. C. Brătianu).
Notele de subsol se vor redacta după normele elaborate de Academia Română: nume autor, lucrare, volum, traducător(i), locul apariţiei, editura, anul apariţiei. Numele lucrării, idem, ibidem, op. cit., loc. cit., se vor scrie cu caractere înclinate(italice). Se va evita folosirea sublinierii cuvintelor deoarece documentele scrise în Microsoft Word nu se vor culege, ci se păstrează forma pusă la dispoziţie de autor. Notele de subsol trebuie redactate astfel încât să fie recunoscute ca atare de programele de tehnoredactare, folosind următoarea comandă: Insert – Footnote – OK. Acestea se aşează în text după ultimul cuvânt înaintea semnului se punctuaţie(dacă acesta există), fără a tasta spaţiu. De asemenea, notele de subsol trebuie aliniate la dreapta – stânga(Justify) prin operaţiuni în interiorul locului pe care le ocupă ele în text: Select All – clic dreapta – Paragrapf – Alignment – Justified.
Textele date spre publicare vor fi scrise la un singur rând.

Verificarea textului.
Greşelile gramaticale sau lipsa unor caractere în interiorul cuvintelor articolelor publicate aparţin exclusiv autorului, de acea înaintea înmânării lor către redactorii revistei trebuie corectate de cel puţin trei ori. Programul Microsoft Word prezintă meniul Spelling pentru limba română care ajută la verificarea corectitudinii cuvintelor.
În speranţa că aceste noţiuni vă vor fi de folos aşteptăm articolele dumneavoastră şi solicităm respectarea normelor de faţă. Rapiditatea cu care apare revista ţine şi de timpul în care ne vin articole precum şi de corectitudinea lor privind normele de redactare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: