Institutul Român de Istorie Recentă

Revista Erasmus, nr. 12/2001, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001.

Nicolae VIDENIE
Cercetator, Institutul Român de Istorie Recenta

În anul 2000, la iniţiativa d-lui Coen Stork, fost ambasador al Olandei în România, au luat naştere Institutul Român de Istorie Recentă şi Fundaţia pentru Studiul Istoriei Recente a României, persoană juridică română.
Membrii comitetului de iniţiativă, între care mai mulţi cercetători ai istoriei contemporane, au pornit de la ideea că România are nevoie de un institut de istorie modern şi dinamic, cu o contribuţie reală la consolidarea procesului democratic, prin dezvoltarea unei analize critice a trecutului recent al ţării şi prin răspândirea rezultatelor cercetării documentelor din arhivele deschise în ultimii ani.
Pentru început, Institutul a beneficiat de finanţare din partea Ministerului Olandez al Afacerilor Externe, în cadrul programului MATRA.
Obiectivele Institutului sunt:
· Să devină un centru independent pentru documentare şi cercetare a istoriei României din anii ’30 şi până în prezent.
· Să contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a cercetării profesioniste în domeniul istoriei recente a României. Intenţia este ca reflectarea adevărului istoric despre perioada aceasta, grav distorsionată de controlul ideologic exercitat de fascism, naţionalism şi comunism, să fie eliberată de balastul politico-ideologic.
· Să promoveze fără prejudecăţi cunoaşterea şi înţelegerea istoriei recente a României, atât în interiorul unor grupuri-ţintă specifice, cât şi în rândul publicului larg.
Aceste obiective iau în considerare rolul important jucat de temele de istorie contemporană în dezbaterea publică după 1989.
Activitatea academică a IRIR se desfăşoară în trei direcţii distincte:

1. CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA ARHIVELOR ISTORICE CONTEMPORANE
Arhivele româneşti relevante pentru istoria contemporană vor fi incluse într-un ghid pentru informarea cercetătorilor (inclusiv pe suport electronic). În elaborarea acestuia s-a ţinut cont de faptul că fondurile documentare de interes sunt dispersate, astfel încât accesul la ele va fi mult uşurat prin prezentarea lor într-o structură unitară.
De la înfiinţarea sa, IRIR a beneficiat de câteva donaţii de arhive private referitoare la viaţa politică din România interbelică, la activitatea emigraţiei politice româneşti, la experienţa din închisoare a unui fost diplomat etc. Cel mai important dintre aceste fonduri de documente (aproape o mie de dosare, 2,5 m. l.) provine de la Comitetul Municipal Braşov al Partidului Comunist Român şi conţine informaţii preţioase despre metodele de recrutare şi supraveghere a membrilor de partid.

2. ISTORIE ORALĂ
În anii 2000-2001 s-au desfăşurat, sub o dublă supervizare ştiinţifică (română şi franceză), seminarii de pregătire adresate studenţilor participanţi la derularea unui proiect de istorie orală ce propune compararea a două sate româneşti din perioada comunistă.
Două alte proiecte, ale căror rezultate urmează să fie publicate în curând, aduc în atenţie vieţi paralele din Bucureştiul de altădată (o societate multiculturală dispărută) şi oferă o imagine veridică a comunităţii evreieşti din Banat.

3. CERCETAREA ISTORIEI CONTEMPORANE
În septembrie 2000 IRIR a lansat un apel public privind prezentarea de proiecte din partea cercetătorilor în domeniu, supuse spre evaluare Consiliului Ştiinţific în februarie 2001. În prezent se află în desfăşurare studierea urmatoarelor teme: condiţia femeii în perioada comunistă, legislaţia economică de până în 1948 (bază de date electronică), intervenţia statului în viaţa universitară, începând din anii ’30 şi culminând cu suprimarea autonomiei universităţilor. Primul număr al caietelor IRIR denumite „Working Papers”, semnat de Iris Urban, propune o analiză a Partidului România Mare şi a fost menţionat favorabil în „The New York Review of Books”.
În iulie 2001, Institutul a organizat o conferinţă internaţională cu titlul „Istoria recentă: surse şi metode”. Printre participanţi s-au aflat reprezentanţi ai aproape tuturor centrelor şi institutelor preocupate de studierea istoriei recente a României. Pentru acest eveniment, IRIR a pregătit şi distribuit un Ghid al acestor centre. Lucrările prezentate cu ocazia conferinţei au fost publicate într-un supliment literar al revistei „22”.
Consiliul de administraţie este compus din: Prof. univ. dr. Alexandru Barnea, Decan, Facultatea de Istorie – Universitatea din Bucureşti; Prof. univ. dr. Anca Oroveanu, Director Ştiinţific, Colegiul „Noua Europă”; Prof. univ. dr. Andrei Nicolae Pippidi, Director al Institutului, Profesor, Facultatea de Istorie – Universitatea din Bucureşti; Ambasador Coen Stork, Fondator, Preşedinte al Consiliului de administraţie.
Consiliul ştiinţific este alcătuit din: Prof. univ. dr. Sorin Antohi, Central European University (CEU), Budapesta; Prof.univ. dr. Hans Blom, Director, The Netherlands Institute for War Documentation (NIOD), Amsterdam; Prof. univ. dr. Dennis Deletant, School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University of London; Prof. univ. dr. Jürgen Kocka, Freie Universität Berlin, Preşedinte al Comitetului Internaţional de Studii Istorice; Prof. univ. dr. Luisa Passerini, Universitatea din Torino, Institutul Universitar European, Florenţa; Dr. Henry Rousso, Director, Institut d’Histoire du Temps Présent, Paris; Prof. univ. dr. Alexandru Zub, membru al Academiei Române, Director, Institutul de istorie „A.D.Xenopol”, Iaşi.
Adresa instituţiei este: Institutul Român de Istorie Recentă (IRIR), Str. Matei Voievod, nr.18, sector 2, Bucureşti, România, Tel: 40-1-2527556 / 2527557, Fax: 40-1-2524860,
e-mail: irir@euroweb.ro, http://irir.ong.ro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: