Gail Kligman, Politica dulplicităţii. Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu, trad.Marilena Dumitrescu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000, 368p.

Revista Erasmus, nr. 12/2001, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001.

Loredana NECULA

“Maternitatea este patriotismul femeilor” (slogan pronatalist)

“Până în anul 2000, România va deveni o ţară socialistă multilateral dezvoltată” se afirma în unul din congresele partidului comunist. Nu a fost să fie aşa. Însă, în anul 2000, apărea la editura Humanitas, traducerea lucrării cercetătoarei americane, Gail Kligman,Politica duplicităţii.Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu. Prima ediţie a acestei lucrări a fost lansată în Statele Unite, în anul 1998, pe fondul unor dezbateri publice asupra problemei interzicerii avorturilor. În acest context, Gail Kligman îşi anunţă cititorii că studiul său nu provăduieşte avortul ca metodă de control a fertilităţii, dar nici nu pledează pentru încriminare.
Scoaterea în afara legii nu a stopat practicarea acestuia, în schimb interzicerea poate ridica duplicitatea şi ipocrizia la nivelul unor imperative morale şi politice.(G.Kligman, Politica duplicităţii…, p.27.).
România epocii lui Ceauşescu i-a oferit cercetătoarei terenul pentru un impresionant studiu de caz despre ce se întâmplă când statul intervine în vieţile cetăţenilor săi, inclusiv in problemele legate de existenţa biologică, când reproducerea nu este numai o chestiune de ordin personal, ci capătă însemnătate ideologică. Motivaţia care legitima intervenţia statului nu e greu de detectat. Nevoia de capital uman a unei economii centralizate justifica totul. Planificarea, ca principal instrument de control al economiei şi element cheie al discursului politic, trebuia să cuprindă toate aspectele vieţii sociale. Statul avea să se ocupe cu meticulozitate de familie şi să stabilească numărul ideal de copii pentru societate.În acest sens, familiei i se atribuia responsabilitatea construirii “omului nou” şi viitorului luminos al comunismului. Pentru ca aceasta să-şi poată duce la bun sfârşit sarcina, statul, ca un adevărat “frate mai mare” vine in ajutor cu un decret (770/1966). La un an după acest decret numărul de naşteri vii s-a dublat faţă de anul precedent, însă victoria statului nu a durat mult. În mai puţin de doi ani, populaţia găsea mijloace alternative de evitare şi întrerupere a sarcinilor.
Dacă la modul teoretic, metodele alternative par să ofere soluţii viabile, în practică, ele au costat scump vieţile multor femei. În pofida decretului, fertilitatea scădea, în timp ce propaganda oficială pronatalistă era în continuă ascensiune.
Pornind de la această contradicţie,G.Kligman ne explică ce a însemnat politica duplicităţii-dedublarea între un sine public (cu atitudini conformiste pentru supravieţuire) şi un sine privat.
Sinele public trebuia să accepte “atenţia” acordată de stat familiei, cu scopul de a insufla un comportament patriotic pentru “protejarea” viitorului naţiunii române.
Sinele privat căuta, însă, mijloace prin care să eludeze constrângerile.
Din interferenţa celor două tendinţe, drept consecinţă, au rezultat cele mai ridicate cote ale mortalităţii materne în Europa secolului XX, o Europă neangajată într-un război.(G.Kligman, op.cit., p.263).
Sub pretextul construirii socialismului, statul a încercat să controleze reproducerea socială şi biologică. Într-o oarecare măsură controlul i-a reuşit, pe de altă parte a eşuat. Ceea ce cu siguranţa a reuşit a fost sporirea numărului de copii nedoriţi, fie abandonaţi în stradă, fie instituţionalizaţi. A reuşit şi creşterea numărului de avorturi ilegale, care implicit presupun un procent ridicat de mortalitate maternă. Nu în ultimul rând, a mai reuşit un lucru, să demonstreze că statului îi era permis să intervină oriunde, chiar şi în spaţiul privat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: