Andrei Oişteanu – Imaginea evreului în cultura română: studiu de imagologie în context est – central european, Bucureşti, Humanitas, 2001, 472 p.

Revista Erasmus, nr. 12/2001, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001.

Valentin SĂNDULESCU

Lucrarea de faţă, atât de necesară spaţiului intelectual românesc de azi, îşi are originea în interesul lui Andrei Oişteanu pentru domeniul încă insuficient valorificat la noi al imagologiei etnice. Un rol însemnat în conceperea acestui studiu l-a avut cu siguranţă şi bursa de cercetare de care a beneficiat cunoscutul antropolog în perioada 1997 – 1999, bursă oferită de International Center for the Study of Antisemitism de pe lângă Universitatea Ebraică din Ierusalim
Părţi ale acestei cărţi au fost publicate anterior în numeroase reviste româneşti de prestigiu (Dilema, 22, Sfera Politicii, Realitatea evreiască), un consistent fragment fiind inclus într-un alt volum al autorului, Mythos & Logos. Studii şi eseuri de antropologie culturală, Bucureşti, Ed. Nemira, 1997, 1998 (pag. 177 – 263).
Cuprinzătorul conţinut al cărţii este eficient structurat în şase părţi. Un prim capitol conţine o serie de observaţii preliminare care ţin de explicitarea metodologiei şi conceptelor folosite. Tot printre preliminarii avem şi o excelentă contribuţie referitoare la „proverbiala toleranţă a românilor”, autorul urmărind evoluţia în timp a acestui reflex mental, de la mijlocul secolului al XIX-lea şi până în perioada interbelică (pag.17). Capitolul de debut se încheie cu percepţia „problemei evreieşti” în perioada comunistă, când acest subiect devine, la dorinţa autorităţilor, unul tabu (pag. 32 – 36).
Miezul lucrării este compus din patru portrete imaginare ale evreului, pe care autorul le extrage dintr-o varietate de surse, pornind de la folclor şi terminând cu discursul politic al secolelor al XIX-lea şi al XX-lea: portretul fizic, portretul profesional, portretul moral şi intelectual precum şi portretul mitic şi magic. Ca o observaţie, trebuie spus că documentarea pentru secolul al XIX-lea este cea mai amplă, Andrei Oişteanu dovedind o excepţională mobilitate în îmbinarea surselor, de la studiile şi culegerile de etnologie şi folclor ale lui Moses Schwarzfeld sau Iuliu Barasch şi până la scrierile despre „problema evreiască” ale lui Alecu Russo sau Mihail Kogălniceanu. Pentru secolul al XX-lea exemplele, deşi mai puţin numeroase, vin să demonstreze perpetuarea şi mai ales radicalizarea unor clişee şi stereotipuri despre evreul imaginar, de multe ori într-o formă malignă (vezi discursul antisemit legionar din perioada interbelică).
Revenind la cele patru „portrete” putem spune că ele reprezintă de fapt o sumă de construcţii imaginare provenite în principal din modul în care evreul e perceput în cultura română. Aceste percepţii, de multe ori deformate, nu sunt specifice doar spaţiului românesc ci pot fi întâlnite pe tot cuprinsul Europei Centrale şi de Răsărit (Germania, Polonia, Rusia etc.), aşa cum demonstrează şi Andrei Oişteanu în demersul comparativ pe care îl realizează în lucrarea de faţă. Portretul fizic ne prezintă un evreu standard, cu o înfăţişare din care nu lipsesc perciunii rituali, nasul coroiat şi buzele groase. Aceste elemente ţin însă mai degrabă de o reprezentare simplificatoare care are de multe ori un caracter peiorativ, deoarece studiile antropologice au arătat o mare diversitate a trăsăturilor fizionomice ale evreilor şi nu un tip evreiesc unic (pag. 43). Portretul profesional are în prim-plan un evreu perceput în principal ca negustor sau cârciumar, neimplicat în activităţi productive ci mai degrabă în acţiuni speculative. Evreul negustor necinstit şi evreul cârciumar care otrăveşte băutura sunt două din cele mai persistente clişee. Portretul moral şi intelectual pendulează între imagini negative (evreul este viclean, laş etc.) şi imagini aparent pozitive, cum ar fi evreul inteligent (dar care inteligenţă e de multe ori asociată cu viclenia). Evreul bun este evreul care se integrează până la dispariţia diferenţelor în raport cu majoritarul : „cel care încetează să mai fie evreu devine „evreu bun” (pag. 235). Portretul mitic şi magic arată un evreu perceput ca „agent al Satanei – răul absolut”, aşa cum identifica şi reputatul istoric francez Jean Delumeau (Frica în Occident…, vol. 2, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, pag. 136 – 192) imaginea evreului pentru Occidentul secolelor XIV – XVIII.
Capitolul final al cărţii lui Andrei Oişteanu include un inventar al tuturor „păcatelor capitale” imputate evreilor, fie de discursul popular fie de discursul politic antisemit, începând cu deicidul („păcatul suprem”) şi continuând cu hagiocidul, iconocidul şi infanticidul ritual. Concluzia, care ar trebui să dea cititorilor un subiect de reflecţie, este sintetizată în ultimele pagini ale lucrării, unde este prezentată o vorbă populară din Maramureş, culeasă de folcloristul Tache Papahagi:
„- Pe cine ai întâlnit în drum, Ioane?
– Un om şi un jid!” (pag. 403)
Putem considera această vorbă populară ca o expresie a unei alterităţi radicale, considerarea „celuilalt” ca fiind sub condiţia umană. Acest clişeu, iniţial prezent în cultura populară, a fost preluat, exact în această formă, de propaganda legionară interbelică ca o formă de justificare a antisemitismului. Pe lângă argumentele autorului, este de văzut în acest sens şi articolul „Tragedia Maramureşului” de Ştefan C. Ionescu, publicat în Axa, nr. 6, din 5 februarie 1933.
In această idee se află, după părerea mea, cheia întregii cărţi, sintetizată şi de Andrei Oişteanu : „Antisemitismul politic (activ şi conştient) a exploatat toate clişeele antisemitismului popular (pasiv şi latent)” (pag. 133).
Cartea de faţă a generat deja, aşa cum era şi de dorit, o dezbatere reală în spaţiul intelectual românesc dar destinul ei nu se opreşte aici, ţinând cont de faptul că în anul 2002 ea va beneficia şi de o ediţie în limba engleză la editura Universităţii din Nebraska, S.U.A.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: